Umíte řídit traktor? Víte, koho máte volit? Plníte pětiletku na 118%?
Už jste vyvěsili rudý prapor? Opisovali jste časopis na stroji ve strachu, kdy u vás zaklepe VB?

Ne? A chcete vědět jaké to je?

Láká vás vyzkoušet si na jedno odpoledne, jaké to bylo před více než dvaceti lety? Víte co obnáší revoluce? A ta sametová? Něžná? Přijďte za námi si vyzkoušet roli předsedy strany, soudruha strojaře, příslušníka VB nebo třeba disidenta v rámci premiérového uvedení malostrukturovky s názvem 17/11.

Kromě samotné hry bude součástí večera i povídání se zajímavými osobnostmi, které "byly u toho".

Kdy a kde to bude?

Uznejte, že jindy než 17. listopadu to být nemůže. A aby se to lépe pamatovalo, začneme v 17 hodin :)

Sejdeme se ve skautské klubovně oddílu A je to! Trýbova 1a.

Co s sebou a kolik to bude stát?

S sebou si nezapomeňte vzít dobové oblečení, něco jako tyčku na lampión nebo ukazovátko a lidových 60 Kč (peníze jsou na pokrytí nájmu za klubovnu a nákladů za materiál na hru).

Jak se přihlásit?

 

V tuto chvíli je akce již naplněna. Přihlásit se můžete již pouze jako náhradník.

 

Pokud tě akce zaujala a chtěl by ses zúčastnit, vyplň prosím níže uvedený registrační formulář. My ti následně mailem zašleme podrobnější informace ke hře a tvé účasti v ní.

Počet míst ve hře je omezený a proto přihlašování neodkládej na poslední chvíli! 

Kdybys žil za socialismu...
Kdo to má na svědomí

2x Lenka, Kristýna, Marťule, Mishka, Roman, Michal, Vašek a Gusta

Co je malostrukturovaná hra.

Tzv. malostrukturovky jsou hry bez jednoznačně určených pravidel (málo strukturované). Mezi obecné cíle malostrukturovky patří procvičení představivosti, fantazie, samostatnosti, mezi konrétní cíle můžeme řadit otevření závažných témat, se kterými se dále pracuje (např. formou diskuze). Hlavním prostředkem je hraní rolí. Kostra malostrukturovky je tvořena prostředím, v němž se hra uskutečňuje a rolemi, které na sebe hráči berou. Obojí se může pohybovat od obecného (středověk, podhradí,...) až po zcela konkrétní (Hospoda u Sudu, rozehraný příběh postavy s přidělenými vlastnostmi,...) Zadání někam nasměruje děj hry, současně však ponechává hráčům volnost pro vlastní dotvoření rolí a děje.
(Text volně převzat z: Příručka instruktora zážitkových akcí, Radek Pelánek, Portál, 2008)